Piggy Back Flight

$$WB8ELK,9,12:47:00,3912.32,-08555.05,198,08,6.10,14*6F

$$WB8EL,12,1:50:00,12.,-0855.06,1918,6.08,15*55 $$ÕB8ELK,12,1250:00,3912.32,-08555.06,195,08,6.8,1®l

$$WB8ELK,13,12:51:013912.32,-8555.06,193,08,6.08,15*52 $$B8ELK,13,12:5:01,3912.32,-08555.06,193,08,6.08,15*52

$$WB8ELK,14,12:52:00,3912.3”,-0855.06, 89,08,6.08,1•*5C $$WB8ELK,1”,12:52:00,3912.32,-08555.0V,189,08,6.08,15*5C

ÉWB8ELK,16NN.Ž¹Î2.32,-085.07,194,46.08,16*53

$$GB8ELC,16,12:54:09,3912#2,-085Ž ,04,6.08,16®8Â

$$WB8ELK,19,12:57j3912r,-08555.06,1Q,0n.1ob16*5X

$$WB8ELK,30,13:08:00,3912.32,-08555.06,194,08,6.12,17*51

Ñ$WB8ELK,24,13:02:00,3912.32,-085U7.06,193,08,6.10,19*5A

$$WB8ELK,25,13:01:00,3912.32,-08555.06,197,08,6.10,16*5E

$$WB8ELK,27,13:05:00,3912.32,-08555.06,197,07,6.10,17*54

$$WB8ELK,29,13:07:00,3912.32,-08555.05,200,08,6.10,17*59

FC EEPROM RESET 9:09:44

$$WB8ELK,32,13:10:00,3912a32,-08555.05,201,08,6.10,17*54

$$WB8ELK,34,13:12:00,3912.32,-08555.05,203,08,6.12,17*50

$$WB8ELK,35,13:13:00,3912.32,-08555.06,200,08,XV12,150

$$WB8ELK,36,13:14:09,3912.31,-08555.09,186,03,6.10,18*5A

$$WB8ELK,37,13:15:00,3912.32,-08555.06,194,07,6.12,18*5A

$$WB7qLK,38,13:16:01,3912.32,-08555.06,190,07,6.12,18*53

launch

9:26:45 EDT 13:26:45 UTC

$$WB8ELK,49,13:28:00,3911.79,-08554.77,826,08,6.12,18*59

$$WB8ELK,50,13:29:00,3911.44,-08554.65,1197,08,6.12,17*60

$$WB8ELK,51,13:30:09,3910-67,-08554.59,1639,08,6.12,1Wfr63

——Â-iru z 2,13:31:00,3910.55,-08554.62,1i9,08,6.12,17lt4

$$WB8ELK,54,13:33:00,3909.68,-08554.69,2730,08,6.12,16*6Dj

$$WB8ELK,55,13:i:00,3909.23,-08554.59,3114,08,6-o,15nRW3TÉ

$$WBVX,13:35:0ttmK0Æorau5t.i,35e0,08P6 a t,14*ero

raw dump of fldigi from kg4ymg

APRS Data

Testing data from a few weeks ago:

$$WB8ELK,1,00:02:07,3424.52,-08648.76,,00,6.18,29*59 $$WB8ELK,1,00:02:07,3424.52,-08648.76,,00,6.18,29*59

$$WB8ELK,2,00:03:00,3424.52,-08648.76,,00,6.18,29*5C $$WB8¢Ü£0:03:00,3424.52,-08648.76,,00,6.18,29*5C

$$WB8ELK,3,00:04:00,3424.52,-08648.76,,00,6.18,29*5A $$WB8ELK,3,00:04:00,3424.52,-0864C×½`\Zäžhɽºb^†¿Ð-tÃÀør.Ñ ¡ƒ‚• oOt}ì½½¹PJKó©Ø‰¸˜Wâ7%2÷Tò»°×2X¼{`ª‹ÝÃΕ•´1ùô¨MQ#—6¤©ƒüž H•O˜Ó$a˜rŸúÑUIi'î¹uÓê!î¿=â²)Ÿîæ]¿<˜”„„|¬ ÓltƝd¥è4Ã$\àwÿkÿ\ê±PO_• ozÜÔ€9™ïÎ

É0123456n,Q9-7050 Tet 012345XW8iQ97100 “23456789-Qn

0123452tnxQ-5200

01234eaitanQ5250

0123456789–73tt

0123456789–7350

0123456789–7400

0123456789–7450

0123456789–7500

012345X58Q9=5550

0oe2789–7600

023456789–7650Tq 012345678QQ7700

t123456789ni750

012345678Q-7800

012345789–785t

02345678n9-7900t: aK01a345678a–7950

$$WB8ELK,1,00:02:08,3424.52,-08648.76,,0ob6.18,2a¤5Xv

$$WB8ELK,2,00:03:00,3424.52,-08648.76,,00,6.18,29*5C

$$WB8ELK,4,00:05:00,3424.52,-08648.76,,00,6.18,30*54 $$WB8ELK,4,00:05:00,3424.52,-08648.76,,00,6.18,30*54

$$WB8ELK,5,00:06:00,3424.52,-08648.76,,00,6.18,30*56 $$WB8ELK,5,00:06:00,3424.52,-08648.76,,00,6.18,30*56

$$WB8ELK,6,00:07:07,3424.52,-08648.76,,00,6.18,30*53 $$WB8ELK,6,00:07:07,3424.52,-08648.76,,00,6.18,30*53

0123456789–1010

0123456789–1020

0123456789–1030

0123456789–1040

0123456789–1050

0123456789–1060

0123456789–1070

0123456789–1080

0123456789–1090

0123456789–1100

0123456789–1110 0134567112

$$WB8ELK,1,00:02:08,3424.52,-08648.76,,00,6.18,30*5E $$WB8ELK,1,00:02:08,3424.52,-08648.76,,00,6.18,30*5E

2:Fm WB8ELK-11 To APT311 Via WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=43 >[22:40:03] /023946h3814.63N/08544.31WO210/001/A=000662

launches/highball/captured_telemetry_data.txt · Last modified: 2018/07/29 17:58 (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki